रत्नागिरी: संगमेश्वर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या मत मोजणी फेऱ्या या प्रकारे होणार आहेत.

Hot Widget

Krushnakath News
Type Here to Get Search Results !

रत्नागिरी: संगमेश्वर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या मत मोजणी फेऱ्या या प्रकारे होणार आहेत.
रत्नागिरी: संगमेश्वर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या मत मोजणी फेऱ्या या प्रकारे होणार आहेत.

************************
 *फेरी : 1

▪️तुरळ :- प्रभाग 1 ते 4
▪️ कोंडगाव :- प्रभाग 1 ते 5
▪️कोंडगाव :- प्रभाग 2 ते 6
▪️ कोंडगाव :- प्रभाग 3 ते 7
▪️कोंडगाव :- प्रभाग 4 ते 8
▪️पोचरी :- प्रभाग 1 ते 9
▪️कळंबुशी :- प्रभाग 1 ते 10
▪️कळंबुशी :- प्रभाग 2 ते 11
▪️कळंबुशी :- प्रभाग 3 ते 12

 *फेरी :- 2
▪️ वांद्री :- प्रभाग 1 ते 3
▪️पाटगाव :- प्रभाग 1 ते 4
▪️पाटगाव :- प्रभाग 2 ते 5
▪️पाटगाव :- प्रभाग 3 ते 6
▪️फणसट :- प्रभाग 1 ते 7
▪️फणसट :- प्रभाग 2 ते 8
▪️फणसट :- प्रभाग 3 ते 9
▪️ फुणगुस :- प्रभाग 1 ते 10
▪️ फुणगुस :- प्रभाग 2 ते 11
▪️ फुणगुस :- प्रभाग 3 ते 12

 *फेरी :- 3

▪️ मुचरी :- प्रभाग 1 ते 3
▪️ वाशी तर्फे संगमेश्वर :- प्रभाग 1 ते 4
▪️ वाशी तर्फे संगमेश्वर :- प्रभाग 2 ते 5
       वाशी तर्फे संगमेश्वर :- प्रभाग 3 ते 6
▪️ आंबवली :- प्रभाग 1 ते 7
▪️ आंबवली :- प्रभाग 2 ते 8
▪️ आंबवली :- प्रभाग 3 ते 9
▪️ राजिवली :- प्रभाग 1 ते 10
▪️ राजिवली :- प्रभाग 2 ते 11
▪️ राजिवली :- प्रभाग 3 ते 12

*फेरी : 4*

 ▪️शिवणे :- प्रभाग 1 ते 3 
▪️तुळसणी :- प्रभाग 1 ते 4
 ▪️तुळसणी :- प्रभाग 2 ते 5
▪️तुळसणी :- प्रभाग 3 ते 6
▪️ तांबेडी :- प्रभाग 1 ते 7
 ▪️तांबेडी :- प्रभाग 2 ते 8
 ▪️तांबेडी :- प्रभाग 3 ते 9
▪️ आंबव :- प्रभाग 1 ते 10
▪️ आंबव :- प्रभाग 2 ते 11
▪️ आंबव :- प्रभाग 3 ते 12

 *फेरी :- 5*

▪️ माखजन :- प्रभाग 1 ते 3
▪️ किरडुवे :- प्रभाग 1 ते 4
▪️ किरडुवे :- प्रभाग 2 ते 5
▪️किरडुवे :- प्रभाग 3 ते 6
▪️ फणसवणे :- प्रभाग 1 ते 7
▪️ फणसवणे :- प्रभाग 2 ते 8
▪️ फणसवणे :- प्रभाग 3 ते 9
▪️ शिरंबे :- प्रभाग 1 ते 10
▪️ शिरंबे :- प्रभाग 2 ते 11
▪️ शिरंबे :- प्रभाग 3 ते 12

 *फेरी : 6*

▪️ ओझरखोल :- प्रभाग 1 ते 3
▪️ शृंगारपूर :- प्रभाग 1 ते 4
▪️ शृंगारपूर :- प्रभाग 2 ते 5
▪️ शृंगारपूर :- प्रभाग 3 ते 6


लोकसंदेश न्यूज मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई सांगली.

_____________________________________________________________

             या बातमीचे प्रायोजक आहेत. ...

महाराष्ट्र कार ओल्ड पार्टस प्रायव्हेट लिमिटेड, 
 कंपनी. सांगली. 
                       &
    AMMU AUTO PARTS PVT LTD.

MUMBAI.
संपूर्ण भारतात सर्व कारचे सर्व युजड व न्यू र्स्पेअरपार्टस् ऑनलाइन सप्लाय करणारी एकमेव कंपनी.... 

हेड ऑफिस: महाराष्ट्र कार ओल्ड पार्टस प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र स्क्रॅप शंभर फुटी रोड नुराणी मशीद जवळ सांगली.

कार्पोरेट ऑफिस; महाराष्ट्र ऑटोमोबाईल्स,सुपरवाला मार्केट, शॉप नं 9,अंतिकाबाई जोशी मार्ग, ऑपेरा हाऊस, मुंबई.

                   9850516355
            www.caroldpart.com
                  __________________________________________________________________