परस्पर विकलेले सुमारे 90 लाख रुपये किमतीचे सहा ट्रक वाई पोलीस ठाण्याने केले हस्तगत

Hot Widget

Krushnakath News
Type Here to Get Search Results !

परस्पर विकलेले सुमारे 90 लाख रुपये किमतीचे सहा ट्रक वाई पोलीस ठाण्याने केले हस्तगत

 


ओंकार पोतदार -सातारा जिल्हा प्रमुख

ऑगस्ट २०२३ पासून फसवणुक करुन परस्पर विकलेले सुमारे ९० लाख रुपये किंमतीचे 6 ट्रक व डंम्पर महाराष्ट्रातील निरनिराळ्या भागातून तसेच हैद्राबाद, गुजरात येथुन वाई पोलीस ठाण्याचे तपासपथकाने केले हस्तगत.

    वाई पोलीस ठाणे गु.र.नं 59/2022 कलम 420,34 प्रमाणे गुन्हा दाखल असुन, सदर गुन्ह्यातील सहा ट्रक हे वाई तपास पथकाने औरंगाबाद, हैद्राबाद, कर्जत, व खुलताबाद येथुन यापुर्वी जप्त केलेले आहेत. सदर गुन्ह्यातील उर्वरीत ट्रक हा साक्षीदार नामे रोहित रमेश शिंदे यांचे मालकीचा आयशर प्रो कंपनीचा 1110 मॉडेलचा ट्रक क्र एमएच 11 सीएच 5160 हा असुन सदर गुन्हयाचे अनुशंगाने सखोल तपास करता, सदरचा ट्रक हा नाशिक परिसरात एक अनोळखी इसमाकडे असल्याबाबत खात्रीलायक माहिती वाई पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक श्री जितेंद्र शहाणे यांस प्राप्त झाली त्यानुसार पोलीस निरीक्षक श्री जितेंद्र शहाणे यांनी वाई पोलीस ठाण्यामधील तपासपथकाचे अधिकारी अंमलदार यांस फसवणुक करुन परस्पर विकलेला ट्रक जप्त करण्यासाठी नाशिक येथे जाऊन तपास करुन सदरचा ट्रक हा हस्तगत करण्याचे आदेश दिल्याने तपास पथकाने सदर गुन्हयाचे तपासात तांत्रीक विश्लेषण केल्यानंतर सदरचा ट्रक हा नाशिक शहरात असल्याचे निष्पन्न झाल्याने वाई पोलीस ठाण्याचे तपासपथक तपासकामी जिल्हा नाशिक येथे रवाना होऊन वीस लाख रुपये किंमतीचा आयशर ट्रक क्र एमएच 11 सीएच 5160 हा दिनांक 14/06/2024 रोजी जिल्हा नाशिक येथील म्हसरुळ पोलिस ठाणेचे हद्दीमधुन ईमाम खान या व्यक्ती कडुन सापळा रचुन ताब्यात घेतला. माहे ऑगस्ट 2023 पासून फसवणुक करून परस्पर विकलेले सुमारे 90 लाख रुपये किंमतीचे ट्रक व डंम्पर महाराष्ट्रातील निरनिराळ्या भागातुन तसेच हैद्राबाद गुजरात येथुन ताब्यात घेतले आहेत.सदरची कारवाई ही मा. पोलीस अधीक्षक साो श्री. समिर शेख, मा. अप्पर पोलीस अधीक्षक साो आंचल दलाल, मा. उपविभागीय पोलीस अधिकारी साो वाई विभाग श्री. बाळासाहेब भालचिम यांचे मार्गदर्शनाखाली वाई पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी श्री जितेंद्र शहाणे, पोलीस निरीक्षक वाई पोलीस ठाणे, तपासपथकाचे पोलीस उप निरीक्षक श्री. सुधिर वाळुंज, पोलीस अंमलदार राम कोळी, नितीन कदम, हेमंत शिंदे, श्रवण राठोड व विशाल शिंदे यांनी केली आहे.

लोकसंदेश न्यूज नेटवर्क मुंबई/ सातारा

7709504356